No booking fee this weekend - ends midnight Monday
Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription

Listen

Bear Grylls

You vs the World: The Bear Grylls Guide to Never Giving Up

 
Hay Festival 2023, 

Growing up today is a sometimes scary and challenging experience; from negotiating social media to dealing with the effects of climate change, the future is both pressure-filled and uncertain for young people, and it can feel all too easy to want to give up. Join adventurer and television presenter Bear Grylls as he discusses how the life lessons he’s learned and the survival skills he’s used in the wild – outlined in his book You vs the World: The Bear Grylls Guide to Never Giving Up – can be applied to everyday life, helping children not just survive, but also thrive, in their own lives.

Mae tyfu fyny heddiw yn brofiad brawychus a heriol ar adegau; o drafod y cyfryngau cymdeithasol i ddelio ag effeithiau newid hinsawdd, mae’r dyfodol yn llawn pwysau ac yn ansicr i bobl ifanc, ac mae’n gallu teimlo’n rhy hawdd i fod eisiau rhoi’r ffidil yn y to. Ymunwch â’r anturiaethwr a’r cyflwynydd teledu Bear Grylls, wrth iddo drafod sut y gellir defnyddio’r gwersi bywyd y mae wedi’u dysgu a’r sgiliau goroesi y mae wedi’u defnyddio yn y gwyllt – sydd yn cael ei amlinellu yn ei lyfr You vs the World: The Bear Grylls Guide to Never Giving Up – i fywyd bob dydd, gan helpu plant nid yn unig i oroesi, ond hefyd ffynnu, yn eu bywydau eu hunain.

KS2 | CA2
Bear Grylls