Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription

Listen

MG Leonard

Feather

 
Hay Festival 2024, 

Ymunwch â MG Leonard wrth iddi rannu beth wnaeth hi ei ddarganfod am wylio adar, wrth ysgrifennu ei chyfres Twitchers arobryn. Bydd y straeon hyn am ddirgelwch, antur, cyfeillgarwch, dewrder a rhyfeddod godidog adar yn eich gadael yn awyddus i ymuno â Chlwb y Twitchers! Digwyddiad i ennyn brwdfrydedd pawb sydd yn caru natur, gwylwyr adar a ditectifs y dyfodol.

Fly up to hear MG Leonard share what she discovered about birdwatching when writing her award-winning Twitchers series. These tales of mystery, adventure, friendship, bravery and the magnificent wonder of birds will get you flapping to join The Twitchers Club! An event to enthuse all nature lovers, birdwatchers and detectives in the making.

KS2 | CA2
MG Leonard