Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription

Listen

Lee Newbery

The Lost Sunlion

 
Hay Festival 2024, 

Dilynwch Lee Newbery i fyd hudol ei nofel The Last Firefox sy’n twymo’r galon, a’i nofelau dilynol, The First Shadowdragon a’r nofel newydd sbon, The Lost Sunlion. Bydd yn archwilio ei daith ysgrifennu a’i ysbrydoliaeth, cyn eich helpu i ddylunio eich creadur hudolus eich hun mewn gweithgaredd cardiau Pokémon ac yna, cwis geiriau anifeiliaid yn Gymraeg. Bydd digwyddiad Lee yn cynnig cyflwyniad sensitif i fabwysiadu hefyd, ac yn dathlu’r holl wahanol fathau o deuluoedd yn y byd.

Follow Lee Newbery into the magical world of his heart-warming novel The Last Firefox and its sequels The First Shadowdragon and brand new The Lost Sunlion. He’ll explore his writing journey and inspiration, before helping you to design your own magical creature in a Pokémon card activity, followed by a Welsh animal words quiz. Lee’s event will also offer a sensitive introduction to adoption, and celebrate all the different types of families in the world.

KS2 | CA2
Lee Newbery