Mid Wales My Way

Mae ‘Mid Wales My Way’ yn falch o fod yn rhan o Ben-blwydd Gŵyl y Gelli yn 30 oed.

Mae’r Gelli’n borth hyfryd i Ganolbarth Cymru.  Yma, mae Dyffryn hardd Gwy yn rhoi cipolwg o’r rhyfeddodau syfrdanol sydd i ddod o amgylch y mynydd creigiog nesaf.  Ar ôl mwynhau taith gerdded neu daith ar gefn beic cewch eich syfrdanu gan y golygfeydd dramatig o’ch blaenau yn yr ucheldiroedd eang; ac yna ymlwybrwch i fangre cysurus am lymaid i brofi  danteithion yr ardal.  Mae Canolbarth Cymru’n enwog am bobl gyfeillgar a chroeso cynnes.  Yma, gallwch ddarganfod storïau chwedlonol a chreu eich atgofion unigryw eich hunan.

Cofiwch alw heibio stondin 23 i gymryd rhan yn ein cystadleuaeth neu ewch i MidWalesMyWay.com i ddarganfod rhagor.

Mae gan Ganolbarth Cymru ei Chwedl ei hun am Ddraig, efallai gwelwch Wyn yn yr Ŵyl yn mwynhau egwyl brin o’i wâl gysglyd yn nwfn yn ein mynyddoedd cadarn Cymreig.



Mid Wales My Way is delighted to be part of the 30
th Anniversary of Hay Festival. 

Hay is a beautifully formed gateway to Mid Wales. Here the handsome Wye Valley hints at more glorious surprises ahead around the next rugged mountain. After the thrill of an uplifting walk or bike ride you can be startled by the many wonders of the dramatic view points in the vast uplands; then descend to a cosy watering hole to experience the mouth-watering tastes of the region. Mid Wales is renowned for friendly people and warm welcomes. Here you can discover legendary stories and create your own unique memories. 

 


Website:  www.MidWalesMyWay.com

Email:  hello@midwalesmyway.com

Address:  Andrew Williams, Swyddog Cymorth Twristiaeth (Gogledd), Tourism Support Officer (North), Mid Wales Marketing Team, Powys County Council Brecon TIC, Cattle Market Car Park, Brecon, Powys LD3 9DA

Tel:  01874 622 485

Mid Wales My Way