Digwyddiadau a gweithdai - ar gael yn Gymraeg
Events & Workshops available in Welsh

Croeso i gynnwys addysgol Cymraeg Gŵyl y Gelli, sef amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithdai ar-lein sydd naill ai'n cael eu cynhyrchu yn Gymraeg neu gyda chapsiynau caeedig yn Gymraeg.

Welcome to Hay Festival's Welsh language educational content, a range of online events and workshops which are either produced in Welsh or closed captioned in Welsh.