Beacons Project 2021 -  Beacons Poem by Reagan McVeigh

Reagan McVeigh took part in the Beacons Project at Hay Festival Winter Weekend 2021. The Beacons Project aims to encourage creativity and forge a sense of creative identity amongst young people in Wales. It offers a unique opportunity for twenty Welsh students aged 16-18 to meet and work with exceptional writers, broadcasters and journalists in a highly creative and stimulating environment during Hay Festival.

Beacons Poem

Mae cerdded trwy’r gaeaf yn oer,
Fel y byddwch yn disgwyl.
Ond oerfel gwahanol i ddoe.

Awel ysgafn, fel ysbryd bach
Yn chwibanu yn fy nghlust
Ac yn lleddfu fy mhryderon.

Pethau wedi ei gadael gan
Gymuned y gorffennol,
Hen lwybr o dan y dail gwlyb

Sy’n arwain ni i ben y bryn.
Mae’r coed yn wag erbyn nawr,
Gorwedd ar onglau amrywiol.

Os ydych yn gadael eich dychymyg yn rhydd
Gallwch weld tylwyth teg yn dawnsio gyda’r dail.

Mae cyfle i ymlacio ymysg natur pur
Heb sŵn y byd yn amharu ar fy meddwl.

Gall oerfel rhyddhau emosiwn
Mewn ffordd unigryw. Anadlwn
Wrth i ni brofi cysur yn

Oerfel y gaeaf.

Thanks to Welsh Government for funding the Beacons Project and to Bad Wolf and Screen Alliance Wales for their partnership in creating Jack Thorne's workshop. And finally, thanks to Booths Bookshop for allowing us to film Owen Sheers on location.