No booking fee this weekend - ends midnight Monday
Reset all filters Switch to grid view

Programme for Schools

Hay Festival Programme for Schools - Free Events online

Watch authors from Hay Festival Programme for Schools filmed over the last 5 years. There are 130+ fun filled and inspiring events to choose from including Ade Adepitan, David Baddiel, Jacqueline Wilson, Onjali Q. Raúf, Julian Clary and Cressida Cowell.

Teaching resources for the Programme for Schools are available here.

Sponsored by Welsh Government and the Hay Festival Foundation

Rhaglen i Ysgolion Gŵyl y Gelli - Digwyddiadau am Ddim Ar-lein

Gwyliwch awduron Rhaglen i Ysgolion Gŵyl y Gelli a ffilmiwyd dros y 5 blynedd diwethaf. Mae 130+ o ddigwyddiadau difyr, ysbrydoledig i ddewis ohonynt, yn cynnwys Ade Adepitan, David Baddiel, Jacqueline Wilson, Onjali Q. Raúf, Julian Clary ac Cressida Cowell.

Adnoddau addysgu i ategu’r digwyddiadau yn y Rhaglen I Ysgolion.

Noddir gan Lywodraeth Cymru a Sefydliad Gŵyl y Gelli

Event FiltersYou are viewing events filtered byProgramme for SchoolsReset all filters