Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription
 

Muhammad Khan

Kick the Moon

Hay Digital 2020, 

Winner of the Branford Boase Award 2019, Muhammad Khan’s debut novel I Am Thunder received great critical acclaim and firmly established him as an exciting voice in YA literature. Kick the Moon is Muhammad’s second novel and explores social issues of toxic masculinity and peer pressure. He has an engineering degree as well as an MA in Creative Writing. Mark My Words, Muhammad’s latest novel is out in August 2020.

Teaching materials for this event can be found here


Enillodd Muhammad Khan wobr Branford Boase 2019 a chafodd ei nofel gyntaf I Am Thunder lawer o glod gan feirniaid, gan ei sefydlu’n gadarn fel llais cyffrous ym myd llenyddiaeth oedolion ifanc. Kick the Moon yw ail nofel Muhammad ac mae’n archwilio materion cymdeithasol fel gwrywdod niweidiol a phwysau gan gyfoedion. Mae ganddo radd mewn peirianneg yn ogystal ag MA mewn Ysgrifennu Creadigol. Bydd Mark My Words, sef nofel ddiweddaraf Muhammad, yn cael ei rhyddhau ym mis Awst 2020.

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Secondary (Key Stages 3 & 4) / Cyfnodau Allweddol 3 a 4