Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription
 

Konnie Huq

Cookie and the Most Annoying Boy in the World

Hay Digital 2020, 

Join author, broadcaster and former favourite Blue Peter presenter Konnie Huq as she introduces you to Cookie’s funny, science-obsessed adventures with live draw-alongs, brain-busting quizzes and games galore.This is Konnie’s first foray into children’s books and Cookie is inspired by Konnie’s own childhood, her love of science and her unashamed nerdiness. Prepare for non-stop comedy fun as Cookie takes on the world.

Teaching materials for this event can be found here


Ymunwch â’r awdur, y darlledwr a’r cyn-gyflwynydd poblogaidd Blue Peter, Konnie Huq, wrth iddi eich cyflwyno i anturiaethau doniol Cookie sy’n dwlu ar wyddoniaeth, gyda chyfle i dynnu lluniau’n fyw, cwisiau i herio’ch meddwl a llawer o gemau. Dyma ymgais cyntaf Konnie ar ysgrifennu llyfr plant ac mae Cookie wedi’i hysbrydoli gan blentyndod Konnie ei hun, ei chariad at wyddoniaeth a’r ffaith ei bod hi’n ‘nerd’ digywilydd. Byddwch yn barod am ddigrifwch di-baid wrth i Cookie herio’r byd.

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Primary (Key Stage 2)/Cyfnod Allweddol 2