No booking fee this weekend - ends midnight Monday
Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription
 

Karl Nova

Rhythm and Poetry

Hay Digital 2020, 

Karl Nova is a hip hop artist, performance poet and author. His debut collection Rhythm and Poetry won the prestigious CLiPPA poetry prize. Karl travels locally, nationally and internationally conducting hip hop-inspired creative writing workshops.

Teaching materials for this event can be found here


Artist hip hop, bardd perfformio ac awdur yw Karl Nova. Fe wnaeth ei gasgliad cyntaf, Rhythm and Poetry, ennill gwobr barddoniaeth nodedig CLiPPA. Mae Karl yn teithio’n lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol yn cynnal gweithdai ysgrifennu creadigol wedi’u hysbrydoli gan hip hop.

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Secondary (Key Stages 3 & 4) / Cyfnodau Allweddol 3 a 4