Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription
 

Lucy Worsley

The Austen Girls

Hay Digital 2020, 

Join popular television historian Lucy Worsley as she brings alive the fascinating life of Jane Austen as you’ve never heard it before – from the perspective of her nieces! The time will come for each of the Austen girls to become the heroines of their own stories – join us in this exciting event to find out how. Expect costumes, trivia, and much, much more.

Teaching materials for this event can be found here


Ymunwch â’r hanesydd teledu poblogaidd, Lucy Worsley, wrth iddi gyflwyno bywyd diddorol Jane Austen mewn ffordd wahanol iawn – o safbwynt ei nithoedd! Daw pob un o’r merched Austen yn arwresau eu storïau eu hunain yn eu tro – ymunwch â ni ar gyfer y digwyddiad cyffrous hwn i ddarganfod sut. Gallwch ddisgwyl gwisgoedd, ffeithiau diddorol, a llawer, llawer mwy.

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Secondary (Key Stages 3 & 4) / Cyfnodau Allweddol 3 a 4