Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription
 

Christopher Edge

The Longest Night of Charlie Noon

Hay Digital 2020, 

Christopher Edge’s critically acclaimed fiction blends heart-warming stories with scientific knowledge. Following on from The Many Worlds of Albie Bright, his new book about time proves again that science can be thrilling and fun. Join him for an interactive event packed full of mind-bending facts and sensational science as he introduces The Longest Night of Charlie Noon.

Teaching materials for this event can be found here


Mae ffuglen Christopher Edge, sydd wedi cael clod gan feirniaid, yn cymysgu storïau calonogol â gwybodaeth wyddonol. Gan ddilyn ymlaen o The Many Worlds of Albie Bright, mae ei lyfr newydd am amser yn profi unwaith eto bod gwyddoniaeth yn gallu bod yn gyffrous ac yn ddifyr. Ymunwch ag ef am ddigwyddiad rhyngweithiol yn llawn ffeithiau rhyfeddol a gwyddoniaeth gyffrous wrth iddo gyflwyno The Longest Night of Charlie Noon.

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Primary (Key Stage 2)/Cyfnod Allweddol 2