Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription
 

Laura Coryton

Speak Up

Hay Digital 2020, 

Laura Coryton is an inspirational young woman who led the international campaign against tampon tax which gained over a quarter of a million signatures and has led to changes in UK and European law. She also won a Guardian New Radical Thinker award and was the Independent’s 2015 top unknown world change maker. She advises and empowers girls who might want to start their own campaigns or get involved with politics.

Teaching materials for this event can be found here


Laura Coryton yw’r ferch ysbrydoledig a arweiniodd yr ymgyrch ryngwladol yn erbyn y dreth damponau a lofnodwyd gan fwy na chwarter miliwn o bobl ac sydd wedi arwain at newidiadau i’r gyfraith yn y Deyrnas Unedig ac yn Ewrop. Enillodd wobr Meddyliwr Radicalaidd Newydd y Guardian hefyd ac fe’i henwyd yn brif newidiwr anhysbys y byd gan yr Independent yn 2015. Mae’n cynghori ac yn grymuso merched a allai ddymuno dechrau eu hymgyrchoedd eu hunain neu ymwneud â gwleidyddiaeth.

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Secondary (Key Stages 3 & 4) / Cyfnodau Allweddol 3 a 4