Laura Bates

The Burning

Hay Digital 2020, 

Bestselling author and founder of the Everyday Sexism Project Laura Bates discusses her debut novel, The Burning, which tells the stories of 15-year-old Anna, who is mercilessly bullied after a topless photo of her circulates her school, and of Maggie, who was accused of witchcraft hundreds of years before. Laura explores sexism in schools, slut-shaming, abuse on social media and a history of misogyny which is now being challenged head-on!

Teaching materials for this event can be found here


Bydd yr awdur poblogaidd a sylfaenydd y prosiect Everyday Sexism, sef Laura Bates, yn trafod ei nofel gyntaf, The Burning. Mae’r nofel yn adrodd storïau Anna 15 oed sy’n cael ei bwlio’n ddidrugaredd ar ôl i lun bronnoeth ohoni fynd o amgylch ei hysgol, a Maggie, a gyhuddwyd o fod yn wrach gannoedd o flynyddoedd ynghynt. Mae Laura yn archwilio rhywiaeth mewn ysgolion, codi cywilydd am ymddygiad rhywiol, cam-drin ar gyfryngau cymdeithasol a hanes casineb at ferched sydd bellach yn cael ei herio’n gryf!

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Secondary (Key Stages 3 & 4) / Cyfnodau Allweddol 3 a 4