Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription
 

Laura Bates

The Burning

Hay Digital 2020, 

Bestselling author and founder of the Everyday Sexism Project Laura Bates discusses her debut novel, The Burning, which tells the stories of 15-year-old Anna, who is mercilessly bullied after a topless photo of her circulates her school, and of Maggie, who was accused of witchcraft hundreds of years before. Laura explores sexism in schools, slut-shaming, abuse on social media and a history of misogyny which is now being challenged head-on!

Teaching materials for this event can be found here


Bydd yr awdur poblogaidd a sylfaenydd y prosiect Everyday Sexism, sef Laura Bates, yn trafod ei nofel gyntaf, The Burning. Mae’r nofel yn adrodd storïau Anna 15 oed sy’n cael ei bwlio’n ddidrugaredd ar ôl i lun bronnoeth ohoni fynd o amgylch ei hysgol, a Maggie, a gyhuddwyd o fod yn wrach gannoedd o flynyddoedd ynghynt. Mae Laura yn archwilio rhywiaeth mewn ysgolion, codi cywilydd am ymddygiad rhywiol, cam-drin ar gyfryngau cymdeithasol a hanes casineb at ferched sydd bellach yn cael ei herio’n gryf!

Gellir cael deunyddiau addysgu ar gyfer y digwyddiad hwn yma

Secondary (Key Stages 3 & 4) / Cyfnodau Allweddol 3 a 4