Simon Mole

I Love my Bike

Hay Festival 2021, 

Join the acclaimed children’s poet for a reading of his new book. You’ll also be invited to play some fun (and quite silly) games, spin the word wheel to unlock your poetry power, and be supported (without stabilisers) to write a poem of your own in five simple steps.

Ymunwch â'r bardd plant clodwiw am ddarlleniad o'i lyfr newydd. Byddwch yn cael eich gwahodd i chwarae rhywfaint o gemau difyr (ac eithaf gwirion) hefyd, troelli'r olwyn eiriau i ddatgloi eich pŵer barddonol, a chael eich cefnogi (heb sefydlogwyr) i ysgrifennu eich cerdd eich hun mewn pum cam syml.

KS1
Simon Mole