Register for this event or log in if you have already registered

The Learning Stage

Head4Arts

GWEITHDY YSGRIFENNU CREADIGOL - The Library of Life Creative Writing Workshop

Baillie Gifford logoVisit Wales logo

At the rainbow’s end something terrible is happening to the extraordinary library that keeps the world in balance. Sections are shrinking, books are disappearing. Who is responsible and where will its tiny keeper find help?

Introducing a new illustrated book and resources to help you explore biodiversity and the climate crisis, with narration by naturalist Iolo Williams and illustrations by Andy O’Rourke.

Join Tamar Eluned Williams, the story’s creator, to devise your own character and continue the journey towards a better future.

Teaching materials for this event can be found here

Ar ddiwedd yr enfys, mae rhywbeth ofnadwy yn digwydd i'r llyfrgell ryfeddol sy'n cadw’r byd mewn balans. Mae adrannau'n mynd yn llai, mae llyfrau'n diflannu. Pwy sy'n gyfrifol, a lle fydd ei cheidwad bach yn dod o hyd i help?

Yn cyflwyno llyfr ac adnoddau darluniadol newydd i'ch helpu i archwilio bioamrywiaeth a'r argyfwng hinsawdd, gyda llais y naturiaethwr Iolo Williams a darluniau gan Andy O'Rourke.

Ymunwch â Tamar Eluned Williams, awdur y stori, i ddyfeisio eich cymeriad eich hun a pharhau â'r daith tuag at ddyfodol gwell.

Adnoddau addysgu i ategu’r digwyddiadau yn y Rhaglen I Ysgolion.