Hay Player

Enjoy the world’s great thinkers and writers on film and audio

Subscribe or Log In to Hay Player
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Hay Player
Treat someone to a Hay Player subscription

listen

Ben Garrod

Extinct

 
Hay Festival 2022, 

TV scientist Ben Garrod presents the biggest extinction events ever, told from the point of view of evolution’s superstars – the most incredible animals ever to swim, stalk, slither or walk our planet. His unique exploration of the most destructive, yet most creative, force in nature makes top level science fun.

Mae’r gwyddonydd teledu Ben Garrod yn cyflwyno'r digwyddiadau difodiant mwyaf erioed, wedi'u hadrodd o safbwynt sêr esblygiad – yr anifeiliaid mwyaf anhygoel erioed i nofio, stelcian, llithro neu i gerdded ar ein planed. Mae ei archwiliad unigryw o'r grym mwyaf dinistriol, ond mwyaf creadigol, o ran natur yn gwneud gwyddoniaeth ar y lefel uchaf yn hwyl.

KS2 | CA2
Ben Garrod