Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription

Listen

Caryl Lewis

Seed

 
Hay Festival 2022, 

Caryl Lewis introduces her new novel Seed, a funny, uplifting story about the power of the imagination and the importance of believing that anything is possible. Seed started with a little idea, a seed of an idea, and grew into a marvellous adventure. So where do writing ideas come from? How can we grow them? And where can they take us? Come and find out and hopefully you’ll leave with a few ideas of your own and maybe a little gift to grow yourself.

Caryl Lewis sy'n cyflwyno ei nofel newydd Seed, stori ddoniol, odidog am bŵer y dychymyg a’r pwysigrwydd o gredu bod unrhyw beth yn bosibl. Dechreuodd Seed gyda syniad bach, hadyn o syniad, a thyfodd yn antur wych. Felly o ble mae syniadau ysgrifennu yn dod? Sut allwn ni eu tyfu? Ac i ble y gallant fynd â ni? Dewch i ffeindio allan a gobeithio y byddwch yn gadael gydag ychydig o syniadau eich hun, ac efallai anrheg fach i dyfu eich hun.

KS2 | CA2
Caryl Lewis