Hay Player

Enjoy the world’s great thinkers and writers on film and audio

Subscribe or Log In to Hay Player
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Hay Player
Treat someone to a Hay Player subscription

listen

Jacqueline Wilson

Baby Love

 
Hay Festival 2022, 

Join the much-loved Dame Jacqueline Wilson to hear about her new book for Young Adults. Baby Love is a heartbreaking and compelling story about teen pregnancy, family trouble and unlikely friendships. Former Children’s Laureate and author of over 100 books, Jacqueline Wilson is one of Britain’s bestselling children’s authors. Best-known for characters Tracy Beaker and Hetty Feather, she writes for a wide age range and has legions of fans both in the UK and around the world.

Ymunwch â'r Fonesig tra hoff Jacqueline Wilson, i glywed am ei llyfr newydd ar gyfer Oedolion Ifanc. Mae Baby Love yn stori dorcalonnus a chymhellol am feichiogrwydd yn yr arddegau, trafferthion teuluol a chyfeillgarwch annhebygol. Yn gyn-Fardd Plant ac awdur dros 100 o lyfrau, Jacqueline Wilson yw un o awduron plant mwyaf llwyddiannus Prydain. Yn fwyaf adnabyddus am ei chymeriadau Tracy Beaker a Hetty Feather, mae hi'n ysgrifennu ar gyfer ystod oedran eang, ac mae ganddi lu o gefnogwyr yn y DU ac ar draws y byd.

13+
Jacqueline Wilson