listen

Jeffrey Boakye

What is Masculinity? Why Does it Matter? And Other Big Questions

Hay Festival 2022, 

This important and timely event looks at the big questions surrounding definitions of masculinity, discussing where ideas of masculinity have come from and the effects of gender stereotyping. Jeffrey Boakye explores different perspectives and invites pupils to think for themselves about the issues involved.

Mae'r digwyddiad pwysig ac amserol hwn yn edrych ar y cwestiynau mawr sy'n ymwneud â diffiniadau o wrywdod, ac yn trafod o ble y daeth syniadau o wrywdod ac effeithiau stereoteipio ar sail rhyw. Mae Jeffrey Boakye yn archwilio gwahanol safbwyntiau, ac yn gwahodd disgyblion i feddwl drostynt eu hunain am y materion dan sylw.

KS3/4 | CA3/4
Jeffrey Boakye