No booking fee this weekend - ends midnight Monday
Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription

Listen

Matt Goodfellow

Bright Bursts of Colour

 
Hay Festival 2023, 

Talented poet Matt Goodfellow leads a high-energy event, lively with creativity and wit. You’ll love exploring his poems on a range of themes, from the downright silly to the sensitive. Bright Bursts of Colour is a bumper poetry collection perfect for Key Stages 1 & 2 – from a special kind of badger to a map of the stars via book people who hide in the margins, these verses will delight and enthuse you. He used to be a teacher, but these days Matt poets all over the UK – and now he’s coming to help you write your own poems.

Teaching materials for this event can be found here

Mae’r bardd talentog Matt Goodfellow yn arwain digwyddiad egnïol, bywiog iawn gyda chreadigrwydd a ffraethineb. Byddwch wrth eich bodd yn archwilio ei gerddi ar amrywiaeth o themâu, o’r hollol wirion i’r sensitif. Mae Bright Bursts of Colour yn gasgliad swmpus o farddoniaeth sy’n berffaith ar gyfer Cyfnodau Allweddol 1 a 2 – o fath arbennig o fochyn daear i fap o’r sêr trwy bobl llyfrau sy’n cuddio yn yr ymylon, bydd y penillion hyn yn eich swyno a’ch hudo. Roedd yn arfer bod yn athro, ond y dyddiau hyn, mae Matt yn barddoni ar draws y DU – a nawr mae’n dod i’ch helpu chi i ysgrifennu eich cerddi eich hun.

KS2 | CA2
Matt Goodfellow