Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription

Listen

Dr Ranj

Brain Power

 
Hay Festival 2023, 

The nation’s favourite doctor is here to inspire us all to love ourselves, however our brains work. He’ll show us how to train our brain and become the best we can be in this empowering and inclusive session. Dr Ranj not only tells us how the brain works but also shows you how to train it to get better at stuff you find difficult. Following his advice will help you learn how to make the most of your brain and how to keep your mind happy and healthy. He’ll also share top tips on the right foods to fuel your brain and your mental wellbeing from his brand new book How To Be a Boy: And Do It Your Own Way.

Teaching materials for this event can be found here

Mae hoff feddyg y genedl yma i’n hysbrydoli ni gyd i garu ein hunain, sut bynnag mae ein hymennydd yn gweithio. Bydd yn dangos i ni sut i hyfforddi ein hymennydd a dod y gorau y gallwn fod yn y sesiwn bwerus a chynhwysol hon. Mae Dr Ranj nid yn unig yn dweud wrthym sut mae’r ymennydd yn gweithio ond hefyd, yn dangos i chi sut i’w hyfforddi i wella ar bethau rydych chi’n eu gweld yn anodd. Bydd dilyn ei gyngor yn eich helpu chi i ddysgu sut i wneud y gorau o’ch ymennydd a sut i gadw’ch meddwl yn hapus ac yn iach. Bydd yn rhannu awgrymiadau pwysig hefyd ar y bwydydd cywir i danio’ch ymennydd a’ch lles meddyliol, o’i lyfr newydd sbon How To Be a Boy.

KS2 | CA2
Dr Ranj