Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription

Listen

Abi Elphinstone

Saving Neverland

 
Hay Festival 2023, 

Abi Elphinstone’s stories are never less than thrilling, whether taking us dog-sledding in the Arctic or living with the Kazakh eagle hunters in Mongolia. She shares the real-life adventures behind these tales, showing us just how easy it is to leap into stories of our own. Jump with Abi into her latest book Saving Neverland – a modern, magical sequel to Peter Pan, complete with moonpaper maps, frostbears and a woolly mammoth called Armageddon.

Teaching materials for this event can be found here

Nid yw straeon Abi Elphinstone byth yn llai na gwefreiddiol, boed yn mynd â ni i gael ein llusgo gan gŵn yn yr Arctig neu i fyw gyda helwyr eryr Kazakh ym Mongolia. Mae hi’n rhannu’r anturiaethau go iawn y tu ôl i’r hanesion hyn, ac yn dangos i ni pa mor hawdd ydy neidio i straeon ein hunain. Dewch i neidio gydag Abi i mewn i’w llyfr diweddaraf Saving Neverland – nofel ddilynol fodern, hudolus i Peter Pan, ynghyd â mapiau papur lleuad, eirth y rhew a mamoth gwlanog o’r enw Armageddon.

KS2 | CA2
Abi Elphinstone