Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription

Listen

Emma Carroll

The Tale of Truthwater Lake

 
Hay Festival 2023, 

Explore an imagining of the before and after of global warming with Emma Carroll. Her latest time-travelling adventure suggests that the future has a lot to learn from the past… It’s the near future and Britain is having yet another heatwave. For Polly, it’s the sort of heat that makes her do wild, out-of-character things just to cool down. Like face her fear of deepwater. Essential when she and her brother have been sent to their aunt’s eco lakeside house for the summer. But Truthwater Lake is beginning to dry up and, as the water level diminishes, a lost village emerges...

Teaching materials for this event can be found here

Archwiliwch ddychmygu’r sefyllfa cyn ac ar ôl cynhesu byd-eang gydag Emma Carroll. Mae ei hantur ddiweddaraf sy’n teithio drwy amser, yn awgrymu bod gan y dyfodol lawer i’w ddysgu o’r gorffennol... Dyma’r dyfodol agos, ac mae Prydain yn cael tywydd poeth arall eto. I Polly, dyma’r math o wres sy’n gwneud iddi wneud pethau gwyllt, allan o gymeriad, dim ond i oeri. Fel wynebu ei hofn o ddŵr dwfn. Hanfodol pan mae hi a’i brawd wedi cael eu hanfon i dŷ eco eu modryb wrth ochr yr afon ar gyfer yr haf. Ond mae Llyn Truthwater yn dechrau sychu ac, wrth i lefel y dŵr leihau, mae pentref coll yn dod i’r amlwg...

KS2 | CA2
Emma Carroll