Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription

Listen

Tim Harford

The Truth Detective

 
Hay Festival 2023, 

Did you know that a toy spaceship can teach you about inflation? Or that a pooping cow can show you how to invest your pocket money? And that even the greatest detectives have been fooled by fake news and dancing fairies? The world is often full of bamboozling headlines and numbers that don’t add up. And in a world of rising living costs, climate change, fake news and dodgy data, it’s hard to get your head round it all. But don’t panic.

With Tim Harford, presenter of BBC Radio 4’s More or Less, you will transform into a Truth Detective and hunt down the truth about the world around you. You will meet heroic truth detectives, such as Florence Nightingale who started a revolution with a pie chart. You will encounter dastardly villains who have tried to trip us up with dodgy data and misinformation. And you will learn how being smart and savvy about numbers will help you be smart and savvy about everything else in life too. So grab your detective cap, pick up your magnifying glass and start seeing the world like never before.

Oeddech chi’n gwybod y gall llong ofod teganau eich dysgu am chwyddiant? Neu y gall buwch sy’n mynd i’r toiled ddangos i chi sut i fuddsoddi eich arian poced? A bod hyd yn oed y ditectifs mwyaf wedi cael eu twyllo gan newyddion ffug a thylwyth teg sy’n dawnsio? Mae’r byd yn aml yn llawn penawdau a rhifau sydd ddim yn adio fyny. Ac mewn byd o gostau byw cynyddol, newid hinsawdd, newyddion ffug a data amheus, mae’n anodd cael eich pen rownd y cyfan. Ond peidiwch â chynhyrfu.

Gyda Tim Harford, cyflwynydd More or Less ar BBC Radio 4, byddwch yn trawsnewid i fod yn Dditectif Gwirionedd ac yn hela’r gwir am y byd o’ch cwmpas. Byddwch yn cwrdd â ditectifs hollol arwrol, fel Florence Nightingale, a ddechreuodd chwyldro gyda siart cylch. Byddwch yn dod ar draws dihirod sydd wedi ceisio ein baglu gyda data amheus a chamwybodaeth. Ac fe fyddwch chi’n dysgu sut bydd bod yn gall am rifau yn eich helpu i fod yn gall am bopeth arall mewn bywyd hefyd. Felly, gafaelwch yn eich cap ditectif, codwch eich chwyddwydr, a dechrau gweld y byd fel erioed o’r blaen.

KS3/4 | CA3/4
Tim Harford