Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription

Listen

Manon Steffan Ros

The Blue Book of Nebo

 
Hay Festival 2024, 

Allwch chi ddychmygu Y Diwedd? Roedd Dylan yn chwech oed pan ddaeth Y Diwedd, nôl yn 2018; pan aeth y trydan i ffwrdd am byth, a’r byd ‘normal’ o’r 21ain ganrif roedd yn ei adnabod wedi diflannu. Bellach, mae’n 14 oed, ac mae ef a’i fam wedi goroesi yn eu tŷ pen bryn anghysbell uwchben pentref Nebo yng ngogledd-orllewin Cymru, gan ddysgu sgiliau newydd, a dychwelyd i’r hen ffyrdd o fyw. Ond mae gan bob un ohonynt eu cyfrinachau eu hunain… Darganfyddwch fyd Nebo gydag enillydd Medal Carnegie am Ysgrifennu, Manon Steffan Ros. Bydd hi’n trafod y themâu a’r ysbrydoliaeth y tu ôl I Llyfr Glas Nebo, ac yn mynd i’r afael â’r cwestiwn oesol hwnnw – sut ydych chi’n ysgrifennu llyfr?

Can you imagine The End? Dylan was six when The End came, back in 2018; when the electricity went off for good, and the ‘normal’ 21st-century world he knew disappeared. Now he’s 14 and he and his mam have survived in their isolated hilltop house above the village of Nebo in north-west Wales, learning new skills, and returning to old ways of living. But they each have their own secrets… Uncover the world of Nebo with Carnegie Medal for Writing winner Manon Steffan Ros. She’ll discuss the themes and inspiration behind The Blue Book of Nebo, and tackle that age-old question – how do you write a book?

KS3/4 | CA3/4
Manon Steffan Ros