Please subscribe to Hay Player for access to this content (more details)
Subscribe for £15.00 or log in if you already have a subscription
 

HON

Hay Festival 1998 , 
Golwyg Sgwarnoglyd ar fap dychymyg Twm Morys, sy'n eich gwahodd i ragflas o gyfresi teledu a radio mwya' pryfoclyd Cymru. Cewch groeso ar gan, cipolwg o ambell I olygfa ac yna trafodaeth rhwng Twm a John Hefin.