Hay Player

HON

Hay Festival 1998, 
Golwyg Sgwarnoglyd ar fap dychymyg Twm Morys, sy'n eich gwahodd i ragflas o gyfresi teledu a radio mwya' pryfoclyd Cymru. Cewch groeso ar gan, cipolwg o ambell I olygfa ac yna trafodaeth rhwng Twm a John Hefin.