Prosiect Bannau

Nod Prosiect y Bannau yw annog creadigrwydd a chreu ymdeimlad o hunaniaeth greadigol ymysg pobl ifanc yng Nghymru. Mae'n cynnig cyfle unigryw i fyfyrwyr o Gymru weithio gyda llenorion eithriadol a newyddiadurwyr mewn amgylchedd hynod greadigol ac ysgogol yn ystod Gŵyl y Gelli. Bydd y cyfnod preswyl ysgrifennu creadigol nesaf yn cael ei gynnal yn 2024, gwyliwch y gofod hwn am newyddion... 

Mae llawer o'n cyfranogwyr blaenorol wedi mynd ymlaen i yrfaoedd mewn ysgrifennu creadigol, cyhoeddi a'r cyfryngau; pob un ohonynt yn pwysleisio sut y mae'r Prosiect Bannau annog a'i ddatblygu eu hangerdd am lenyddiaeth. Mynychodd ennill gwobrau nofelydd, bardd a dramodydd Owen Sheers y prosiect Bannau;

'Roedd Prosiect Bannau yn hanfodol i mi, mae'n nid yn unig yn fy narparu gyda dyhead i fod yn awdur, ond hefyd yn fy rhoi mewn cysylltiad ag amrywiaeth o awduron a llenyddiaeth y byddwn i wedi cael eu gwthio yn galed i ddod o hyd i unrhyw le arall. Mae'r Prosiect Bannau yn hanfodol os yw Cymru o gwbl o ddifrif am faethu talent ifanc yn y celfyddydau.' Owen Sheers

Edrychwch ar ein ffilm fer:


Prosiect Bannau – Gweithdai Digidol

Mwynhewch y ddau weithdy deinamig ac ysbrydoledig hyn gan fawrion y diwydiant creadigol, Jack Thorne ac Owen Sheers, ar gyfer myfyrwyr 16-18 oed. Bydd yr awdur sgrin a’r dramodwr Jack Thorne, sydd wedi ennill gwobrau BAFTA, Olivier a Tony, yn trafod ei addasiad o gyfres o dair nofel Phillip Pullman, sef His Dark Materials, ar gyfer Bad Wolf, y cwmni cynhyrchu byd-enwog sydd wedi’i leoli yn ne Cymru. Bydd y bardd, yr awdur a’r dramodwr mawr ei glod o Gymru, sef Owen Sheers, yn arwain y myfyrwyr trwy weithdy ysgrifennu creadigol wedi’i ysbrydoli gan dirwedd Cymru. Mae’r ddau weithdy’n adlewyrchu’r gymuned greadigol gyfoethog ac amrywiol yng Nghymru ac yn archwilio ac annog creadigrwydd, cynwysoldeb a chynaliadwyedd i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o dalent greadigol o Gymru.

Owen Sheers
Brecon Beacons landscape
Owen Sheers

Owen Sheers – Ysgrifennu Creadigol wedi’i Ysbrydoli gan y Dirwedd

Bydd y Cymro mawr ei glod, Owen Sheers, sy’n fardd, awdur, dramodwr ac Athro Creadigrwydd ym Mhrifysgol Abertawe, yn archwilio ein perthynas â’r dirwedd a sut gallem gyfleu neu dreiddio i’r lleoedd o’n hamgylch trwy ysgrifennu. Owen oedd un o’r myfyrwyr cyntaf i gymryd rhan ym Mhrosiect y Bannau Gŵyl y Gelli ar ddechrau ei yrfa ysgrifennu lwyddiannus iawn. Ffilmiwyd ei weithdy ar leoliad ym Mannau Brycheiniog ac yn Siop Lyfrau Booths yn y Gelli.

Bydd yn cymryd tua 45 munud i wylio’r ffilm gyfan, gan gynnwys seibiannau yn ystod y gweithdy.

Lawrlwythwch fersiwn PDF o gynllun gwers Owen Sheers

Gwyliwch y ffilm – capsiynau caeëdig ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg

 

Jack Thorne
Rhys Bebb of Screen Alliance Wales
Jack Thorne

Jack Thorne – Addasu Nofel i’r Sgrin

Bydd yr awdur sgrin a’r dramodwr Jack Thorne, sydd wedi ennill gwobrau BAFTA, Olivier a Tony, yn trafod addasu nofel i’r sgrin, gan edrych yn benodol ar addasiad Bad Wolf o gyfres o nofelau Phillip Pullman, sef His Dark Materials. Bydd Jack yn sgwrsio â Rhys Bebb o Gynghrair Sgrin Cymru.

Bydd yn cymryd 45 munud i wylio’r ffilm gyfan. Fodd bynnag, fe’i rhannwyd yn 4 pennod i ganiatáu i chi ddewis rhan benodol o’r drafodaeth. Mae’r pynciau’n perthyn i bedwar maes.

Cyflwyniad
Pennod 1. Trafod y gwahaniaeth rhwng cyfryngau
Pennod 2. Sut i benderfynu ar themâu a naratifau ar gyfer yr addasiad
Pennod 3. Y broses o ddatblygu cymeriadau a deialog
Pennod 4. Ystyriaethau eraill ar gyfer y broses addasu.

Lawrlwythwch fersiwn PDF o gynllun gwers Jack Thorne

Gwyliwch y ffilm – capsiynau caeëdig ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg

 

Diolch

Diolch i Lywodraeth Cymru am ariannu’r prosiect hwn ac i Bad Wolf a Chynghrair Sgrin Cymru am eu partneriaeth wrth greu gweithdy Jack Thorne. Ac, yn olaf, diolch i Siop Lyfrau Booths am ganiatáu i ni ffilmio Owen Sheers ar leoliad.