Digwyddiadau byw y Sgriblwyr Cymraeg 2022

Cofrestrwch nawr i fynychu digwyddiadau byw yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin ym Mhrifysgol Abertawe ar nos Fercher 9 Tachwedd 2022 ac yn y Medrus Mawr ym Mhrifysgol Aberystwyth ar nos Iau 10 Tachwedd 2022.

Mae'r gweithdai Cymraeg rhad ac am ddim hyn i ddisgyblion Cyfnod Allweddol 3 (Blynyddoedd 7, 8, 9) yn cael eu cyflwyno i chi fel rhan o Daith Sgriblwyr Gŵyl y Gelli.

Ymunwch gyda'r beirdd a'r awduron Anni Llŷn ac Ifor ap Glyn ar gyfer digwyddiadau creadigol a rhyngweithiol sy'n dathlu'r Gymraeg. Bydd gweithdai hefyd dan arweiniad darlithwyr Cymraeg ym mhob prifysgol, a bydd y diwrnod yn cael ei redeg dan ofal y bardd a'r perfformiwr Aneirin Karadog.

Gallwch wneud cais am fwrsariaeth teithio o Gronfa Ewch i Weld Cyngor Celfyddydau Cymru. Gwnewch gais yma arts.wales/cy/ariannu/gwneud-cais/dysgu-creadigol/ewch-i-weld cyn dydd Gwener 23 Medi 2022 i fod yn gymwys.

CIPOLWG O’R DIWRNOD

10.30am Cyflwyniad a Digwyddiad 1 – Anni Llŷn

11.30am Egwyl

11.45am Digwyddiad 2 – Ifor ap Glyn

12pm Cinio

12.45pm Digwyddiad 3 – Sesiwn prifysgol a gwerthuso

2pm Gorffen

Bydd pob ysgol sy’n mynychu yn derbyn pecyn o ddeunyddiau addysgu. Dewch â phecyn bwyd, pensil a phapur gyda chi.

Anni Llŷn

Digwyddiad 1: 10.30am – Anni Llŷn

Mae Anni Llŷn yn wyneb cyfarwydd ar deledu Cymru fel cyflwynydd ac actor. Bu'n Fardd Plant Cymru am ddwy flynedd, ac mae hi’n arwain gweithdai creadigol mewn ysgolion ar draws Cymru.

Yn y sesiwn hon, bydd Anni yn annog disgyblion i ofyn llawer o gwestiynau creadigol fel all yr haul fod yn flewog? Alli di fod yn stormus? All dy ffrind gorau fod fel losin mawr blasus? Pa effaith mae’r ffordd rydym yn defnyddio disgrifiad yn ei gael ar ein hysgrifennu? Ydy’r amlwg yn eithaf diflas? Allech chi ddefnyddio ansoddair anghyffredin? All ein cymariaethau a’n trosiadau ddilyn thema? Dyma’r cwestiynau fyddwn ni’n eu harchwilio mewn sesiwn llawn syniadau gwirion, er mwyn profi y gall y ffordd rydym yn disgrifio drawsnewid ein gwaith.

Ifor ap Glyn

Digwyddiad 2: 11.30am – Ifor ap Glyn

Mae Ifor ap Glyn wedi ennill sawl gwobr fel bardd ac fel cyflwynydd a chynhyrchydd teledu. Enillodd y goron ddwywaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol ac mae wedi bod yn Fardd Plant Cymru (2008–9) ac yn fwy diweddar, Bardd Cenedlaethol Cymru (2016–22)

Yn y sesiwn hon, bydd Ifor yn dangos sut i ddefnyddio’r gynghanedd i roi hwb i’r dychymyg. Er bod ni’n aml yn edrych ar gynghanedd fel rhywbeth arswydus o gymhleth, yn y bôn, mae jest yn ffordd syml iawn o ffurfio patrymau a chwarae hefo geiriau. Ac er bod hi’n debyg na fydd y disgyblion yn medru llunio cerddi cadeiriol erbyn diwedd y sesiwn hon(!) mi fyddan nhw’n dysgu sut i ddefnyddio cyflythrennu ac odli i greu delweddau annisgwyl.

Prifysgol Abertawe – Dyddiaduron o’r Dyfodol

Digwyddiad 3: 12.45pm – Dydd Mercher 9 Tachwedd 2022

Prifysgol Abertawe – Dyddiaduron o’r Dyfodol

Ydych chi wedi darganfod dyddiadur erioed? Hen ddyddiadur, neu ddyddiadur eich brawd neu’ch chwaer? A wnaethoch chi chwerthin wrth ddarllen eu cyfrinachau mawr? Wel, beth am ddarganfod... dyddiadur o’r dyfodol?

Bydd y gweithdy yma yn eich annog i dwyllo’ch ffrindiau a chreu dyddiadur ffug o’r dyfodol. Bydd yr Athro Tudur Hallam a Dr Miriam Elin Jones yn cyflwyno capsiwlau amser, i ysbrydoli eich taith i’r dyfodol ac i’ch dysgu chi i ddychmygu a disgrifio’ eich antur ffuglen wyddonol eich hun.
Prifysgol Aberystwyth – Cerdd-Iaith

Digwyddiad 3: 12 45pm – Dydd Iau 10 Tachwedd 2022

Prifysgol Aberystwyth – Cerdd-Iaith 

Hoffech chi wybod sut mae cŵn yn siarad yn Gymraeg, yn Saesneg ac yn Almaeneg, neu sut mae dweud eich bod chi’n llwglyd mewn Sbaeneg a Chymraeg? Bydd y gweithdy hwn yn canolbwyntio ar rythm geiriau a brawddegau, er mwyn cyflwyno tair neu bedair iaith i'r Sgriblwyr - a hynny ar yr un pryd! O dan arweiniad Mererid Hopwood a Siân Lloyd-Davies, a gyda cherddoriaeth gan Gareth Glyn, byddwn ni'n dysgu ieithoedd newydd wrth ddysgu gwrando'n astud ar rythm ac odl.

Datblygwyd rhaglen Cerdd-Iaith yn wreiddiol gan y Cyngor Prydeinig yng Nghymru â nawdd gan Gronfa Datblygu Athrawon Sefydliad Paul Hamlyn, a'i darparu mewn partneriaeth â Cherddorfa BBC Cymru, Yr Athrofa, PCYDDS ac Ein Rhanbarth ar Waith (ERW). Mae bellach yn archwilio ieithoedd newydd gyda chefnogaeth Prifysgol Aberystwyth, y Goethe Institute,, Cyngor Sir Ceredigion a Llywodraeth Cymru.
Aneirin Karadog

Sgriblwyr Cymraeg – dan ofal Aneirin Karadog

Y bardd a’r perfformiwr Aneirin Karadog oedd Bardd Plant Cymru 2013–2015, ac mae'n ysgrifennu barddoniaeth yn bennaf yn Gymraeg. Mae'n siarad pum iaith ac mae wedi bod yn rapio mewn bywyd blaenorol.
Scribblers Cymraeg 2022 partners

GWEITHDAI DIDGIDOL Y SGRIBLWYR CYMRAEG

Gweithdai Cymraeg digidol rhad ac am ddim ar gyfer disgyblion pontio ym Mlynyddoedd 6 a 7, a gyflwynir i chi yn rhan o Daith y Sgriblwyr Gŵyl y Gelli ac sydd ar gael i’w gwylio eto yn rhydd.

Ymunwch â’r beirdd a’r awduron Gruffudd Owen, Rufus Mufasa, Mererid HopwoodAneirin Karadog ac Anni Llŷn ar gyfer y digwyddiadau digidol creadigol a rhyngweithiol, rhad ac am ddim hyn sy’n canolbwyntio ar leoliad, tirwedd a hunaniaeth i ddathlu’r Gymraeg. Fe’u cyflwynir gan Ameer Davies-Rana.

Mererid Hopwood