Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription

Joseph Coelho

Poems Aloud

Hay Festival 2021, 

Join the poet and playwright as he talks about how he became a writer – with tips how you can, too – and explains how thinking about performance and how a poem will end can help with the writing process, while having fun with words along the way. Coelho's latest book is Thank You (illustrated by Sam Usher).

Ymunwch â'r bardd a'r dramodydd wrth iddo sôn am sut y daeth yn awdur –a rhoi awgrymiadau ar sut y gallwch chi ddod yn awdur hefyd – ac wrth iddo esbonio sut mae meddwl am berfformiad a sut y bydd cerdd yn gorffen yn gallu helpu gyda'r broses ysgrifennu, tra'n cael hwyl gyda geiriau ar hyd y ffordd. Llyfr diweddaraf Coelho yw Thank You (lluniau gan Sam Usher).

KS1
Joseph Coelho