Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription

Matt Lucas in conversation with Laura Dockrill

My Very Very Very Very Very Very Very Silly Book of Pranks

Hay Festival 2021, 

Get ready for a very very very very very very very silly event with the multi-award-winning actor and comedian. Do you love making people laugh? Of course you do! In this rib-tickling event, Matt Lucas shares his favourite super silly pranks and laugh-out-loud jokes. Perfect for pranksters.

Byddwch yn barod am ddigwyddiad gwirion iawn gyda'r actor a'r comedïwr arobryn. Ydych chi wrth eich bodd yn gwneud i bobl chwerthin? Wrth gwrs eich bod chi! Yn y digwyddiad doniol iawn hwn, mae Matt Lucas yn rhannu ei hoff gastiau gwirion a’i jôcs chwerthin yn braf. Perffaith ar gyfer castwyr.

KS2