Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription

Robert Muchamore

The CHERUB Series

Hay Festival 2021, 

The teenage spy novels, focused on a division of the Security Service employing children, predominantly orphans, as intelligence agents, were written by Muchamore. Find out about his new Robin Hood series, which launched with Hacking, Heists and Flaming Arrows. Why did he choose to re-invent the Robin Hood legend for new generation of readers? Here's your opportunity to get the lowdown on the author's characters, writing and inspiration.

Ysgrifennwyd y nofelau ysbïwyr i blant yn eu harddegau, a oedd yn canolbwyntio ar adran y Gwasanaeth Diogelwch sy'n cyflogi plant amddifad yn bennaf fel asiantau cudd-wybodaeth, gan Muchamore. Darganfyddwch am ei gyfres newydd Robin Hood, a gafodd ei lansio gyda Hacking, Heists and Flaming Arrows. Pam y penderfynodd ddewis ail-ddychmygu chwedl Robin Hood ar gyfer cenhedlaeth newydd o ddarllenwyr? Dyma eich cyfle i gael yr hanes ar gymeriadau, ysgrifennu ac ysbrydoliaeth yr awdur.

KS3
Robert Muchamore