listen

Sally Nicholls

The Silent Stars Go By

Winter Weekend 2021, 

Sally will talk about the process of writing a novel and discuss her research into the lives of women and mothers in the early twentieth century, based on her new novel The Silent Stars Go By. She will also touch on some of the suffrage themes of her earlier novel, Things a Bright Girl Can Do.

Bydd Sally yn siarad am y broses o ysgrifennu nofel, ac yn trafod ei hymchwil i fywydau menywod a mamau ar ddechrau'r ugeinfed ganrif, yn seiliedig ar ei nofel newydd The Silent Stars Go By. Bydd yn cyffwrdd ar themau'r mudiad pleidlais i fenywod yn ei nofel gynharach hefyd, Things a Bright Girl Can Do.

KS3
Sally Nicholls