Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription

Listen

Rob Biddulph

Peanut Jones and the Illustrated City

 
Winter Weekend 2021, 

Join Guinness World Record-breaking, award-winning and bestselling author/illustrator Rob Biddulph to celebrate the launch of Peanut Jones and the Illustrated City, the first book in his brand new middle-grade series fizzing with magic, danger, friendship and art. This exciting and funny adventure is just what you would expect from the creative genius behind #DrawWithRob.

Ymunwch â thorrwr record Guinness y Byd, a’r awdur/darlunydd arobryn, poblogaidd, Rob Biddulph, i ddathlu lansiad Peanut Jones and the Illustrated City, y llyfr cyntaf yn ei gyfres newydd sbon sy'n llawn hud, perygl, cyfeillgarwch a chelf. Yr antur gyffrous a doniol hon yw'r unig beth y byddech yn ei ddisgwyl gan yr athrylith greadigol y tu ôl i #DrawWithRob. Dylech wneud yn siŵr bod gennych bapur a phensil.

KS2
Rob Biddulph