Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription

Listen

Nicola Davies

The Song That Sings Us

 
Winter Weekend 2021, 

Join award-winning author, environmentalist and zoologist Nicola Davies to explore her new novel where dark forces are destroying nature. Those with the ability to listen to animal thoughts stand in their way. Who will triumph in this epic conflict? Who will learn The Song That Sings Us and what it means, in the world of the story and on our own planet?

Ymunwch â'r awdur, yr amgylcheddwr a’r söolegydd arobryn Nicola Davies, i archwilio ei nofel newydd, lle mae grymoedd tywyll yn dinistrio natur. Mae'r rheini sydd â'r gallu i wrando ar feddyliau anifeiliaid yn sefyll yn eu ffordd. Pwy fydd yn fuddugol yn y gwrthdaro epig hwn? Pwy fydd yn dysgu The Song That Sings Us a beth mae'n ei olygu, ym myd y stori ac ar ein planed ein hunain?

KS3
Nicola Davies