Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription

Listen

Aneirin Karadog

Poetry in Action

 
Hay Festival 2024, 

Mae Aneirin Karadog yn fardd, yn ddarlledwr, yn berfformiwr ac yn ieithydd. Dewch i ymuno ag ef i gymryd rhan mewn sesiwn ryngweithiol, lle bydd yn rhannu awgrymiadau ar sut i greu cerddi bywiog ac ystyrlon gydag ysbrydoliaeth gan yr iaith Gymraeg. Mae Aneirin yn siarad pum iaith, ac mae wedi rapio mewn bywyd blaenorol. Bydd yn eich diddanu a’ch ysbrydoli wrth iddo ddechrau rapio freestyle yma yng Ngŵyl y Gelli.

Aneirin Karadog is a poet, broadcaster, performer and linguist. Join him for an interactive session where he’ll share tips on creating lively and meaningful poetry with inspiration from Cymraeg. Aneirin speaks five languages and has been known to rap in a previous life. He’ll entertain and inspire you as he raps freestyle here at Hay Festival.

KS3/4 | CA3/4
Aneirin Karadog