Schools Programme 2018

Our line-up for the 2018 Schools Programme at Hay Festival featured a stellar selection of internationally acclaimed scientists, historians, poets, novelists and entertainers, including authors Julian Clary, Eoin Colfer, David Almond, Patrice Lawrence, Cressida Cowell, Laura Dockrill; poets Joe Coelho and Eric Ngalle Charles, storyteller Daniel Morden; maths prodigy Anne-Marie Imafidon; BBC presenter Katie Thistleton; and broadcaster and teen ambassador Gemma Cairney.

Blending live performance, workshops and storytelling, these two specially curated days are free every year for all state schools. The schools days are funded by the Welsh Government and Hay Festival Foundation.

For enquiries, please contact schools@hayfestival.com

Rhaglen Ysolgion 2018

Rydym yn falch iawn o allu cyhoeddi enwau'r awduron a fydd yn cymryd rhan yn Rhaglen Ysgolion Gŵyl y Gelli 2018. Mae'r rhaglen yn cynnwys gwyddonwyr, haneswyr, beirdd, nofelwyr a digrifwyr o fri rhyngwladol, er enghraifft: yr awduron Julian Clary, Eoin Colfer, David Almond, Patrice Lawrence, Cressida Cowell a Laura Dockrill; y beirdd Joe Coelho ac Eric Ngalle Charles; y storïwr Daniel Morden; y mathemategydd rhyfeddol Anne-Marie Imafidon; cyflwynydd y BBC, Katie Thistleton; a'r darlledwr a llysgennad pobl ifanc, Gemma Cairney.

Yn gyfuniad o berfformiadau byw, gweithdai a straeon, mae'r ddau ddiwrnod arbennig hyn yn rhad ac am ddim i bob un o ysgolion y wladwriaeth – ariennir y rhaglen gan Lywodraeth Cymru ac Ymddiriedolaeth Gŵyl y Gelli.

Bellach, gall ysgolion yng Nghymru archebu tocynnau i ddigwyddiadau’r rhaglen. Bydd ysgolion yn Lloegr yn gallu archebu o ddydd Llun 19 Mawrth ymlaen.

Defnyddiwch y ffurflenni archebu ar-lein isod gan ddewis dechrau eich diwrnod naill ai am 10am neu am 11.15am.

Mae yna dudalen o Gwestiynau Cyffredin yn y rhaglen ond os bydd gennych chi gwestiynau pellach, gallwch gysylltu â schools@hayfestival.com

Bydd y cyfnod archebu'n cau ar ddydd Llun, 30 Ebrill 2018.

Primary (Key Stage 2 / Cyfnod Allweddol 2)

Thursday 24 May 2018 / Iau 24 Mai 2018

Sessions starting at 10:00 and finishing at 13:45
Sesiynau'n dechrau am 10:00 ac yn gorffen am 13:45

10:00
E1 Andy Stanton
E2 Joe Coelho
E3 100 Things to Know About Space
E4 Kate Pankhurst
11:15
E5 Julian Clary
E6 Daniel Morden
E7 Katie Thistleton
E8 Tony de Saulles
13:00
E9 Cressida Cowell
E10 Stemettes
E11 David Solomons
E12 Richard R. O'Neill

Primary (Key Stage 2 / Cyfnod Allweddol 2)

Thursday 24 May 2018 / Iau 24 Mai 2018

Sessions starting at 11:15 and finishing at 15:00
Sesiynau'n dechrau am 11:15 ac yn gorffen am 15:00

11:15
E5 Julian Clary
E6 Daniel Morden
E7 Katie Thistleton
E8 Tony de Saulles
13:00
E9 Cressida Cowell
E10 Stemettes
E11 David Solomons
E12 Richard R. O'Neill
14:15
E13 Andy Stanton
E14 Joe Coelho
E15 100 Things to Know About Space
E16 Kate Pankhurst

Secondary (Key Stage 3&4 / Cyfnod Allweddol 3&4)

Friday 25 May 2018 / Gwener 25 Mai 2018

Sessions starting at 10:00 and finishing at 13:45
Sesiynau'n dechrau am 10:00 ac yn gorffen am 13:45

10:00
E17 Laura Dockrill
E18 Sally Nicholls
E19 Bali Rai
E20 Lucy Adlington
11:15
E21 Gemma Cairney
E22 David Almond
E23 Eric Ngalle Charles & Jenny Valentine
E24 Sue Turton
13:00
E25 Eoin Colfer, Andrew Donkin & Giovani Rigano
E26 Patrice Lawrence
E27 Stemettes
E28 Aneirin Karadog

Secondary (Key Stage 3&4 / Cyfnod Allweddol 3&4)

Friday 25 May 2018 / Gwener 25 Mai 2018

Sessions starting at 11:15 and finishing at 15:00
Sesiynau'n dechrau am 11:15 ac yn gorffen am 15:00

11:15
E21 Gemma Cairney
E22 David Almond
E23 Eric Ngalle Charles & Jenny Valentine
E24 Sue Turton
13:00
E25 Eoin Colfer, Andrew Donkin & Giovani Rigano
E26 Patrice Lawrence
E27 Stemettes
E28 Aneirin Karadog
14:15
E29 Laura Dockrill
E30 Sally Nicholls
E31 Bali Rai
E32 Lucy Adlington
funded by Welsh Government
Schools Days Schoolchildren
Schools Day picnic lunch