Taith Sgriblwyr Gŵyl y Gelli 2024

Mae Taith Sgriblwyr Gŵyl y Gelli yn dychwelyd gyda chyfres o weithdai ym mhrifysgolion Cymru ym mis Ionawr/Chwefror 2024, diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru.

Mewn digwyddiadau rhyngweithiol bydd disgyblion yn adeiladu straeon, yn gofyn cwestiynau ac yn mynegi eu hunain trwy rym ysgrifennu. Mae awduron a chyflwynwyr yn treulio amser gyda'r disgyblion, ar y llwyfan ac oddi arno, i annog sgyrsiau creadigol trwy gydol y Daith.

Gallwch wneud cais am fwrsariaeth deithio gan Gyngor Celfyddydau Cymru drwy’r Gronfa Ewch i Weld.Mae’n rhaid i chi wneud cais cyn y Nadolig i ganiatáu amser i Gyngor Celfyddydau Cymru brosesu eich cais.

Paper Newydd Y Sgriblwyr 2023
Gwyddoniaeth Stori

Archebwch eich ysgol – Wythnos 1 – Blynyddoedd 7 ac 8

Archebwch eich ysgol – Wythnos 2 – Blynyddoedd 9 a 10

Emma Carroll

Wythnos 1 / Digwyddiad 1: Emma Carroll

Ymunwch â'r frenhines ffuglen hanesyddol, Emma Carroll, a fydd yn cyflwyno ei hantur ddiweddaraf, The Tale of Truthwater Lake, sy'n dychmygu bywyd cyn ac ar ôl cynhesu byd-eang. Bydd hi hefyd yn rhannu rhai o'i phrif awgrymiadau ar gyfer ymchwilio ac ysgrifennu eich straeon anhygoel eich hun. Disgwyliwch gael eich ysbrydoli gan hen wrthrychau rhyfedd, cŵn mewn hetiau uchel, mapiau ac angenfilod, yn ogystal â meddwl am yr hyn sy'n gwneud i CHI dicio fel awdur. Mae Emma wedi cael ei henwebu ar gyfer, ac wedi ennill, nifer o wobrau cenedlaethol, rhanbarthol ac ysgolion – gan gynnwys y Wobr i Ddarllenwyr, Books Are My Bag, Branford Boase, Medal CILIP Carnegie, Young Quills, Teach Primary a Gwobr Llyfr y Flwyddyn Waterstones.

Karl Nova

Wythnos 1 / Digwyddiad 2: Karl Nova

Ymunwch â'r crefftwr geiriau arobryn, yr artist a'r bardd Karl Nova, a fydd yn perfformio darnau o'i lyfr newydd The Curious Case of Karl Nova. Mae ei berfformiad bywiog yn adrodd straeon sy'n ddoniol, personol ac ysbrydoledig. Enillodd Karl wobr farddoniaeth CLiPPA yn 2018 a Gwobr Ruth Rendell am wasanaethau i lythrennedd yn 2020.

Laura Bates

Wythnos 2 / Digwyddiad 1: Laura Bates

Beth pe bai'r straeon roedden ni'n meddwl ein bod ni’n eu hadnabod wedi digwydd yn wahanol mewn gwirionedd? Beth os yw rhai pobl wedi cael eu gadael allan o'r darlun? Beth os mai dim ond hanner y stori sydd wedi cael ei dweud? Yn ei gweithdy, bydd yr awdur llwyddiannus Laura Bates yn trafod pŵer adrodd straeon, ysgrifennu dewr a newid y naratif. Byddwn yn edrych ar wahanol ffyrdd o droi'r sgript, o ailysgrifennu penawdau rhywiaethol i greu marchogion Arthuraidd benywaidd, gyda chanlyniadau pwerus ac weithiau doniol. A gyda'n gilydd, byddwn yn gofyn y cwestiwn: beth pe gallai newid y stori newid y byd? Yn ogystal â bod yn awdur, Laura yw sylfaenydd y Prosiect Everyday Sexism; mae hi’n gweithio'n agos gyda gwleidyddion, busnesau, ysgolion, heddluoedd a sefydliadau o Gyngor Ewrop i'r Cenhedloedd Unedig, i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb rhywiol.

Nikesh Shukla

Wythnos 2 / Digwyddiad 2: Nikesh Shukla

Byddwch yn greadigol, dewch o hyd i'ch llais, a breuddwydiwch yn fawr gyda'r awdur Nikesh Shukla, wrth iddo sgwrsio am ei nofel gomedi newydd ddoniol a theimladwy Stand Up. I Nikesh, trasiedi + amser = comedi. Bydd yn archwilio ei gariad gydol oes at gomedi, sut y gwnaeth hiwmor ei gael i mewn ac allan o broblemau wrth dyfu i fyny, yr holl adegau hynny rydyn ni'n chwerthin pan fyddwn ni'n crio fel arall, a sut y gall sefyll fyny dros yr hyn rydych chi'n credu ynddo newid eich bywyd go iawn. Mae Nikesh Shukla yn awdur ac yn sgriptiwr. Mae ei waith ysgrifenedig yn canolbwyntio ar hil, hiliaeth, hunaniaeth a mewnfudo. Ef yw golygydd y casgliad o draethodau The Good Immigrant (2016).

Jenny Valentine

Gwesteiwr Taith Y Sgriblwyr 2024 – Jenny Valentine

Yr awdur llwyddiannus i bobl ifanc a’r eiriolwr dros bobl yn eu harddegau, Jenny Valentine, fydd yn cyflwyno Taith y Sgriblwyr ac yn annog y disgyblion i ganfod eu geiriau eu hunain i fynegi syniadau a chreadigrwydd trwy gydol y daith.

Cipolwg o'r Diwrnod

10amMae ysgolion yn cyrraedd
10.15am–10.30amCyflwyniad
10.30am–11.15amDigwyddiad 1 – Emma Carroll (wythnos 1) / Laura Bates (wythnos 2)
11.15am–11.30amEgwyl ac arwyddo llyfrau
11.30am–12.15pmDigwyddiad 2 – Karl Nova (wythnos 1) / Nikesh Shukla (wythnos 2)
12.15pm–1pmCinio ac arwyddo llyfrau
1pm–1.45pmDigwyddiad 3 – Sesiwn y prifysgol
1.45pm–2pmCyfle i’r disgyblion ac athrawon werthuso
2pmDiwedd
 Cefnogwyr Taith Y Sgriblwyr Gwyl Y Gelli 2024