Rhaglen i Ysgolion Gŵyl y Gelli

Mae Gŵyl y Gelli yn falch o gyhoeddi Rhaglen i Ysgolion 2019. Mae'r ddau ddiwrnod arbennig hyn, sy’n cynnwys cyfuniad o berfformiadau byw, gweithdai a straeon, yn rhad ac am ddim i bob ysgol wladol – ariennir y rhaglen gan Lywodraeth Cymru a Sefydliad Gŵyl y Gelli. Bydd y rhaglen i ysgolion yn digwydd ddydd Iau, 23 Mai (Cyfnod Allweddol 2) a dydd Gwener, 24 Mai (Cyfnodau Allweddol 3 a 4), ar ddechrau'r Ŵyl. Edrychwch ar y rhaglen lawn isod...

Rhaglen i Ysgolion Gŵyl y Gelli

Rydym yn falch iawn o allu cyhoeddi enwau'r awduron a fydd yn cymryd rhan yn Rhaglen Ysgolion Gŵyl y Gelli 2019. Mae'r rhaglen yn cynnwys gwyddonwyr, haneswyr, beirdd, nofelwyr a digrifwyr o fri rhyngwladol, er enghraifft: yr awduron Ade Adepitan, David Baddiel, Cressida Cowell a Harry Hill; y beirdd Michael Rosen a Sarah Crossan; y storïwr Chitra Soundar; y tîm Guardian Foundation NewsWise; a'r ddigrifwraig Mae Martin.

Dydd Iau, 23 Mai 2019 – Cyfnod Allweddol 2: Yn dechrau am 10am

Yn dechrau am 10am a gorffen am 1.45pm

Archebwch yma ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 i ddechrau am 10am

10AM

[E1] Cressida Cowell

[E2] Harry Hill

[E3] Steve Mould

[E4] Fake News Detectives

11.15AM

[E5] Chris Bradford

[E6] Abi Elphinstone

[E7] Kiran Millwood Hargrave

[E8] Caroline Lawrence

1PM

[E9] Ade Adepitan

[E10] Gary Northfield

[E11] Kate DiCamillo

[E12] Chitra Soundar

Dydd Iau, 23 Mai 2019 – Cyfnod Allweddol 2: Yn dechrau am 11.15am

Yn dechrau am 11.15am a gorffen am 3pm

Archebwch yma ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 i ddechrau am 11.15am

11.15AM

[E5] Chris Bradford

[E6] Abi Elphinstone

[E7] Kiran Millwood Hargrave

[E8] Caroline Lawrence

1PM

[E9] Ade Adepitan

[E10] Gary Northfield

[E11] Kate DiCamillo

[E12] Chitra Soundar

2.15PM

[E13] Cressida Cowell

[E14] Harry Hill

[E15] Steve Mould

[E16] Fake News Detectives

Dydd Gwener, 24 Mai 2019 – Cyfnodau Allweddol 3 a 4: Yn dechrau am 10am

Yn dechrau am 10am a gorffen am 1.45pm

Archebwch yma ar gyfer Cyfnodau Allweddol 3 a 4 i ddechrau am 10am

10AM

[E17] Holly Bourne

[E18] Marcus Sedgwick

[E19] Candy Gourlay

[E20] I'm a Journalist...Get me out of here!

11.15AM

[E21] Ade Adepitan

[E22] Mae Martin (13+)

[E23] David Baddiel

[E24] Yaba Badoe

1PM

[E25] Michael Rosen

[E26] Alex Wheatle

[E27] Sarah Crossan

[E28] Amy Lamé

Dydd Gwener, 24 Mai 2019 – Cyfnodau Allweddol 3 a 4: Yn dechrau am 11.15am

Yn dechrau am 11.15am a gorffen am 3pm

Archebwch yma ar gyfer Cyfnodau Allweddol 3 a 4 i ddechrau am 11.15am

11.15AM

[E21] Ade Adepitan

[E22] Mae Martin (13+)

[E23] David Baddiel

[E24] Yaba Badoe

1PM

[E25] Michael Rosen

[E26] Alex Wheatle

[E27] Sarah Crossan

[E28] Amy Lamé

2.15PM

[E29] Holly Bourne

[E30] Marcus Sedgwick

[E31] Candy Gourlay

[E32] I'm a Journalist...Get me out of here!

Rhaglen i Ysgolion Gŵyl y Gelli
Rhaglen i Ysgolion Gŵyl y Gelli
Mae yna dudalen o Gwestiynau Cyffredin yn y rhaglen ond os bydd gennych chi gwestiynau pellach, gallwch gysylltu â schools@hayfestival.com.
Ariennir gan Lywodraeth Cymru