Cadwch y dyddiadau: rydym yn brysur yn datblygu rhywfaint o gynlluniau cyffrous ar gyfer Gŵyl y Gelli nesaf, sydd i fod i gael ei chynnal rhwng 27 Mai a 6 Mehefin 2021. Bydd ein rhaglen yn cael ei chyhoeddi yn y gwanwyn felly cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i fod y cyntaf i glywed mwy.

Diolch i bob un o'n cefnogwyr dros y flwyddyn ddiwethaf: mae pob cyfraniad wedi ein helpu ar y llwybr hwn i ailadeiladu, cynyddu ein cynulleidfa a chefnogi ein gwaith yn y dyfodol. Os ydych chi mewn sefyllfa i barhau i'n cefnogi, rhowch arian neu ymunwch â theulu'r Ŵyl a dod yn Ffrind, Noddwr neu’n Fuddiolwr.

Ac yn y cyfamser, gallwch edrych ar uchafbwyntiau eleni ar Hay Player nawr.