Llety

Mae gan y Gelli Gandryll a'r ardal gyfagos westai, tai Gwely a Brecwast a bythynnod gwyliau mewn mannau gyda’r mwyaf godidog yn y DG.

Visithay.co.uk

Visithay.co.uk

Visithay.co.uk yw gwasanaeth llety ac asiant archebu swyddogol Gŵyl y Gelli.

Mae Visithay yn cynnig cyfoeth o wybodaeth am y Gelli a'r ardal gyfagos, ac fe fydd Sarah'n falch o fod o gymorth er mwyn ceisio dod o hyd i lety addas. E-bostiwch info@visithay.co.uk neu ffoniwch Sarah ar 07375 396 748.

Gwestai a B&B

Gwesty Green Dragon, Hereford

Green Dragon Hotel, Hereford

GRIFFIN INN, LLYSWEN

thegriffinllyswen.com

RHYDSPENCE INN

www.rhydspence.com

RIVER CAFÉ, GLASBURY

www.wyevalleycanoes.co.uk

Hunanarlwyo

BRECON BEACONS HOLIDAY COTTAGES 

www.breconcottages.com

WALES COTTAGE HOLIDAYS 

www.walescottageholidays.co.uk 

Gwersylla a glampio: Llety ar Gwyl y Gelli, 21–31 Mai 2020

GWERSYLLA YN TANGERINE FIELDS

Tangerine Fields

GWERSYLL CASTELL Y SIPSI

Gypsy Castle Camping

FRED'S YURTS

Fred's Yurts

Glamping Wales

Glamping Wales

BORDERS HIDEAWAY

Cyfleusterau carafán a gwersylla moethus – 3 milltir o safle'r Ŵyl.
bhhhp.co.uk 
01497 820 156

OUTDOORS@HAY

Taith gerdded fer o safle'r Ŵyl.
training-activities.co.uk/hayfestival
outdoorsathay.com
01497 820 426