Llety

Mae’r Gelli Gandryll, a enwyd yn ddiweddar gan arolwg Which? fel y 'dref orau yng Nghymru' ac un o'r goreuon yn y DU, wedi'i lleoli ar gyrion Parc Cenedlaethol hardd Bannau Brycheiniog ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Mae'r Gelli a'r cyffiniau yn cynnig llefydd gwely a brecwast gwych, gwestai a bythynnod, wedi'u lleoli mewn cefn gwlad sydd mor ogoneddus yn yr hydref a'r gaeaf ag y mae yn yr haf.

Findmeabed.co.uk

Findmeabed.co.uk yw'r gwasanaeth llety a'r asiant archebu swyddogol ar gyfer Hay Festival.

Mae Find Me A Bed yn cynnig cyfoeth o wybodaeth am y Gelli a'r cyffiniau, a bydd Sarah yn hapus i'ch helpu gyda'ch ymholiadau llety. E-bostiwch info@findmeabed.co.uk, ffoniwch Sarah ar 07375 396 748, neu cliciwch yma i weld y llety sydd ar gael.

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am lety hefyd drwy Ganolfan Groeso y Gelli Gandryll a Visit Herefordshire 

Gallwch weld yr opsiynau llety eraill ar gyfer y Gelli Gandryll a’r ardal amgylchynol drwy Air B and B booking.com

Gwestai a B&B

Gwesty Green Dragon, Hereford

Green Dragon Hotel, Hereford

GRIFFIN INN, LLYSWEN

thegriffinllyswen.com

RHYDSPENCE INN

www.rhydspence.com

RIVER CAFÉ, GLASBURY

www.wyevalleycanoes.co.uk

Hunanarlwyo

BRECON BEACONS HOLIDAY COTTAGES 

www.breconcottages.com

WALES COTTAGE HOLIDAYS 

www.walescottageholidays.co.uk 

Gwersylla a glampio: Llety ar Gwyl y Gelli, 21–31 Mai 2020

GWERSYLLA YN TANGERINE FIELDS

Tangerine Fields

GWERSYLL CASTELL Y SIPSI

Gypsy Castle Camping

FRED'S YURTS

Fred's Yurts

Glamping Wales

Glamping Wales

BORDERS HIDEAWAY

Cyfleusterau carafán a gwersylla moethus – 3 milltir o safle'r Ŵyl.
bhhhp.co.uk 
01497 820 156

OUTDOORS@HAY

Taith gerdded fer o safle'r Ŵyl.
training-activities.co.uk/hayfestival
outdoorsathay.com
01497 820 426

Funded by UK Government
Powered by Levelling Up
Powys Council
Growing Mid Wales