Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription

Robert Winston

Ask a Scientist and Inventors

Hay Festival 2021, 

Are you constantly puzzled by why certain things happen or why our bodies work in the way they do? Or have you been working on an invention during lockdown and you're keen to hear more about some of the greatest inventors of all time – including the really obscure ones? Join the professor as he talks about two of his most popular books, Ask A Scientist and Inventors. Robert will share his favourite science stories, answer some tricky questions and explain why science is so important in our everyday life.

Ydych chi’n cael eich drysu'n gyson gan pam mae rhai pethau'n digwydd neu pam mae ein cyrff yn gweithio yn y ffordd maen nhw? Neu ydych chi wedi bod yn gweithio ar ddyfais yn ystod y cyfyngiadau clo, ac yn awyddus i glywed mwy am rai o'r dyfeiswyr gorau erioed - gan gynnwys y dyfeiswyr tra adnabyddus? Ymunwch â'r athro wrth iddo sôn am ddau o'i lyfrau mwyaf poblogaidd, Ask A Scientist ac Inventors. Bydd Robert yn rhannu ei hoff storïau gwyddoniaeth, yn ateb rhywfaint o gwestiynau anodd, ac yn esbonio pam mae gwyddoniaeth mor bwysig yn ein bywyd bob dydd.

KS2
Robert Winston