Patrick Ness in conversation with Katherine Webber

Adaptation and Screenwriting

Hay Festival 2021, 

A Monster Calls by Patrick Ness appeared as both a stage play and a film, and his dystopian Chaos Walking movie adaptation will be released this year. In this session he discusses the process of adapting a novel, and talks about his recent work in original screenwriting.

Mae A Monster Calls gan Patrick Ness yn ymddangos fel drama lwyfan a ffilm, a bydd ei addasiad ffilm dystopaidd, Chaos Walking, yn cael ei ryddhau eleni. Yn y sesiwn hon, mae Patrick am y broses o addasu nofel, ac yn sôn am ei waith diweddar mewn sgriptio ffilmiau gwreiddiol.

KS4