Hay Player

Enjoy the world’s great thinkers and writers on film and audio

Subscribe or Log In to Hay Player
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Hay Player
Treat someone to a Hay Player subscription

listen

Cressida Cowell

Wizards and Magic

 
Hay Festival 2022, 

Meet award-winning author Cressida Cowell, creator of the How to Train Your Dragon (also a DreamWorks film and TV franchise) and The Wizards of Once series. Cressida talks about her latest book The Wizards of Once: Never and Forever, as well as How to Train Your Dragon, her inspiration, tips on becoming an author or illustrator… and there might be a peek at what Cressida is working on next.

Dewch i gwrdd â'r awdur arobryn Cressida Cowell, crëwr y gyfres How to Train Your Dragon (sydd hefyd yn ffilm DreamWorks ac yn fasnachfraint teledu) a’r gyfres The Wizards of Once. Mae Cressida yn sôn am ei llyfr diweddaraf The Wizards of Once: Never and Forever, yn ogystal â How to Train Your Dragon, ei hysbrydoliaeth, awgrymiadau ar ddod yn awdur neu'n ddarlunydd... ac efallai y gallwch gael cip ar beth mae Cressida yn gweithio arno nesaf.

KS2 | CA2
Cressida Cowell