No booking fee this weekend - ends midnight Monday
Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription

Listen

Dr Shini Somara

Engineers Making a Difference

 
Hay Festival 2023, 

Take part in a lively and inspirational event introducing all things engineering, with Dr Shini Somara. Engineers are the superheroes of the real world. They use their problem-solving skills to face down the biggest challenges we have, from creating clean energy to designing prosthetic limbs, from eliminating food shortages to programming AI to exploring the surface of Mars.

Dr Somara will introduce us to some of the engineers featured in her book, created in collaboration with Imperial College London. Engineers Making a Difference looks at everyone from apprentices and lab technicians to university professors and start-up CEOs. You’ll discover what problems they’re solving and why they love their jobs. They may even inspire you to consider a path in the industry. Engineers are changing the world – will you be one of them?

Teaching materials for this event can be found here

Cymerwch ran mewn digwyddiad bywiog ac ysbrydoledig sy’n cyflwyno popeth peirianneg, gyda Dr Shini Somara. Peirianwyr yw archarwyr y byd go iawn. Maen nhw’n defnyddio eu sgiliau datrys problemau i wynebu’r heriau mwyaf sydd gennym, o ddylunio coesau a breichiau prosthetig, o ddileu prinder bwyd i raglennu Deallusrwydd Artiffisial i archwilio arwyneb y blaned Mawrth.

Bydd Dr Somara yn ein cyflwyno i rai o’r peirianwyr sy’n cael sylw yn ei llyfr, a grëwyd ar y cyd â Choleg Imperial Llundain. Mae Engineers Making a Difference yn edrych ar bawb, o brentisiaid a thechnegwyr labordy i athrawon prifysgol a Phrif Swyddogion Gweithredol newydd. Byddwch chi’n darganfod pa broblemau maen nhw’n eu datrys, a pham maen nhw’n caru eu swyddi. Efallai y byddan nhw hyd yn oed yn eich ysbrydoli i ystyried llwybr yn y diwydiant. Mae peirianwyr yn newid y byd – a fyddwch chi’n un ohonyn nhw?

KS3/4 | CA3/4
Dr Shini Somara