Hay Player

Enjoy the world’s great thinkers and writers on film and audio

Subscribe or Log In to Hay Player
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Hay Player
Treat someone to a Hay Player subscription

listen

Chris Vick

The Last Whale

 
Hay Festival 2023, 

Plunge into the deep waters of the great whales with conservationist Chris Vick. In The Last Whale Chris tells the story of the Kristensen family, as they change from killers into conservationists. Their family history as whale hunters evolves into a mission to save the great whales and our planet. Chris draws on his own years of experience working for a whale and dolphin conservation charity to bring this captivating, action-packed adventure to life with a powerful environmental call to action.

Teaching materials for this event can be found here

Plymiwch i ddyfroedd dwfn y morfilod mawr gyda’r cadwraethwr Chris Vick. Yn The Last Whale, mae Chris yn adrodd hanes y teulu Kristensen, wrth iddyn nhw newid o fod yn lladdwyr i fod yn gadwraethwyr. Hanes eu teulu wrth i helwyr morfilod esblygu’n genhadaeth i achub y morfilod mawr a’n planed. Mae Chris yn defnyddio ei flynyddoedd ei hun o brofiad yn gweithio i elusen cadwraeth morfilod a dolffiniaid i ddod â’r antur swynol, llawn gweithredu hwn yn fyw, gyda galwad amgylcheddol bwerus i weithredu.

KS3/4 | CA3/4
Chris Vick