Teaching Materials | Deunyddiau Addysgol

Explore our selection of teaching materials designed to support teaching and learning before, during and after the Festival. Many thanks to the authors and publishers who have supported us in producing this resource.

Gallwch bori yn ein dewis o ddeunyddiau addysgol, a grëwyd i ategu gwersi cyn, yn ystod ac ar ôl yr Ŵyl. Diolch yn fawr iawn i'r awduron a'r cyhoeddwyr a'n cynorthwyodd ni i gynhyrchu'r adnoddau hyn.

2023

Teaching Materials 2023 | Deunyddiau Addysgol 2023
Key Stage 2 | Cyfnod Allweddol 2

Key Stages 3 & 4 | Cyfnodau Allweddol 3 a 4

2022

Teaching Materials 2022 | Deunyddiau Addysgol 2022
Key Stage 2 | Cyfnod Allweddol 2

Key Stages 3 & 4 | Cyfnodau Allweddol 3 a 4

Eric Ngalle Charles
Laura Bates
Louisa Reid
Jeffrey Boakye
Sophie McKenzie
Alex Wheatle
Alexis Caught
Christine Pillainayagam
Jacqueline Wilson
Femi Fadugba
Natasha Bowen

2021

Winter Weekend - Teaching Materials 2021 | Penwythnos y Gaeaf - Deunyddiau Addysgol 2021
Key Stage 2 | Cyfnod Allweddol 2

Key Stage 3 | Cyfnod Allweddol 3

Teaching Materials 2021 | Deunyddiau Addysgol 2021
Key Stage 1 | Cyfnod Allweddol 1

Key Stage 2 | Cyfnod Allweddol 2

Key Stage 3 | Cyfnodau Allweddol 3

Key Stage 4 | Cyfnodau Allweddol 4

HAYDAYS

Angie
Thomas
Isabella
Tree
Jessica
Love
Laura
Dockrill

Workshops

2020

Teaching Materials 2020 | Deunyddiau Addysgol 2020
Key Stage 2 | Cyfnod Allweddol 2

Teaching Materials 2020 | Deunyddiau Addysgol 2020
Key Stages 3 & 4 | Cyfnodau Allweddol 3 a 4

2019

Teaching Materials 2019 | Deunyddiau Addysgol 2019
Key Stage 2 | Cyfnod Allweddol 2

Teaching Materials 2019 | Deunyddiau Addysgol 2019
Key Stages 3 & 4 | Cyfnodau Allweddol 3 a 4

2018

Teaching Materials 2018 | Deunyddiau Addysgol 2018
Key Stage 2 | Cyfnod Allweddol 2

Teaching Materials 2018 | Deunyddiau Addysgol 2018
Key Stages 3 & 4 | Cyfnodau Allweddol 3 a 4

2017

Teaching Materials 2017 | Deunyddiau Addysgol 2017
Key Stages 2,3 & 4 | Cyfnodau Allweddol 2,3 a 4

Hay Festival Education logo
Sponsored by Welsh Government logo