Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription

Maria Isabel Sanchez Vegara

Little People, BIG DREAMS

Hay Festival 2021, 

This series of books introduces young readers to inspirational people, alive and dead, in history, politics, music, arts, design, science and sport. The author will tell how she came to devise the books, and read from the edition about David Attenborough.

Mae'r gyfres hon o lyfrau yn cyflwyno darllenwyr ifanc i bobl ysbrydoledig, yn fyw ac yn farw, mewn hanes, gwleidyddiaeth, cerddoriaeth, y celfyddydau, dylunio, gwyddoniaeth a chwaraeon. Bydd yr awdur yn dweud sut y daeth i ysgrifennu’r llyfrau, a bydd yn darllen o'r argraffiad am David Attenborough.

KS1
Maria Isabel Sanchez Vegara