Subscribe or Log In to Anytime
Access audio & film from your favourite writers and thinkers
Give the gift of Anytime
Treat someone to a Hay Festival Anytime subscription

Zanib Mian

Planet Omar

Hay Festival 2021, 

Meet the creator of this hilarious story as she introduces Omar and his family to us, and reveals how she thinks up her characters and writes her exciting plots. The Planet Omar series is illustrated with fantastic cartoon-style illustrations by Nasaya Mafaridik.

Dewch i gwrdd ag awdur y stori ddoniol hon wrth iddi gyflwyno Omar a'i deulu i ni, a datgelu sut mae hi'n meddwl am ei chymeriadau ac yn ysgrifennu ei phlotiau cyffrous. Mae’r gyfres Planet Omar yn cynnwys darluniau cartŵn gwych gan Nasaya Mafaridik.

KS2
Zanib Mian