Parcio yng Ngŵyl y Gelli

Gallwch archebu llefydd parcio ymlaen llaw ym Maes Parcio’r Gelli er budd i Macmillan. Hwn yw'r maes parcio agosaf at safle'r Ŵyl.

Mae parcio yn y maes parcio hwn yn costio £7 y dydd, a gallwch fynd a dod fel y mynnwch a bod yn siŵr y bydd gyda chi le parcio beth bynnag a ddaw.

Gellir archebu llefydd parcio i bobl anabl ar safle'r Ŵyl ymlaen llaw hefyd. Mae'r maes parcio anabl yn costio £5 y dydd a gellir archebu lle ymlaen llaw trwy ffonio 01497 822 629.

Bydd cyfleuster Parcio a Theithio ychwanegol ar gael o Clyro Court (Gwesty Baskerville Hall), HR3 5LE, yn costio £5 y dydd.

Trydanu ceir

Mae Gŵyl y Gelli yn cynnig pwynt trydanu ar gyfer ceir trydan ar safle Parcio a Theithio Clyro Court (HR3 5LE). Bydd pedwar soced 13 amp ar gael. Cofiwch ddod â'ch adapter eich hun, os bydd angen un arnoch.

Bydd y pwerwyr ar gael ar sail y cyntaf i'r felin gaiff falu. Mae un peiriant pweru cyflym ar gael yn yr ardal leol, yn Drovers Cycle Hire - gallwch archebu'r gwasanaeth hwn ar-lein.

Parciwch yn ofalus

Ceisiwch fod mor ystyriol â phosib o drigolion lleol pan fyddwch yn parcio. Gofynnwn i chi beidio â pharcio ar y briffordd neu ar ymylon glaswelltog os gwelwch yn dda.

HAY FESTIVAL

DAIRY MEADOWS
BRECON ROAD
HAY-ON-WYE

HR3 5PJ
21–31 MAY 2020